Autoceļi un Laukumi

Būvējam, rekonstruējam un uzturam


Būvējam, rekonstruējam un uzturam

Būvējam nesaistītā seguma un asfalta seguma ceļus, laukumus un stāvlaukumus.
Veicam autoceļu remontdarbus - grāvju rakšanu, caurteku izbūvi, ceļa klātnes atjaunošanu ar dabīgas vai drupinātas grants materiāliem.
Sniedzam autoceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumus - greiderējam, planējam, atjaunojam un remontējam ceļa segumus.
Ziemas sezonā attīrām no sniega ceļus, laukumus un pagalmus, kā arī apstrādājam tos ar pretslīdes materiāliem.
Pļaujam krūmus un atvases ceļu un meliorācijas sistēmu nodalījuma joslās.
Bruģējam ietves, laukumus un pagalmus, apzaļumojam teritorijas.

  • Sporta laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Cesvainē

  • Ceļu un laukumu būve objektā "Inventāra nomas ēkas rekonstrukcija "Viešūra kalns"

  • Melioratoru ielas remontdarbi Kusas ciemā, Aronas pagastā, Madonas novadā

  • Meža autoceļa „Mišķu ceļš” būve A/S Latvijas valsts meži Austrumvidzemes mežsaimniecībā

Tel.: 29409738
E-pasts: info@mte.lv